– Skuffende statsbudsjett. Dette er uheldig for tilliten