Ni av ti politikere misfornøyd med vegvedlikehold: - Hvorfor gjør de ikke noe?

foto