Over hundre rasfast i Meringdalen - omfattende arbeid å reparere vegen

foto