Evakuerer 20-talls fra begge sider av Eidsvåg. 31 er evakuert fra Vistdalen

foto