Påskeveteraner: Har over 60 turar til hytta ved Aursjøen

foto