Vi må ta mer ansvar for egen alderdom, men hvordan? - Disse ønsker velkommen til debatt og foredrag

foto