Alvorlig arbeidsulykke: Sendt til St. Olavs med luftambulanse

foto