Landbrukshuset i Surnadal rommer 24 bedrifter med til sammen 80 ansatte. Bedriftene representerer en samlet omsetning på vel 450 millioner kroner. Det aller fleste bedriftene har under seks ansatte.

Kontorfellesskapet etablert i 2003 er i stadig utvikling. Noen bedrifter flytter ut andre kommer inn. En del av bedriftene har vært på Landbrukshuset siden det blei næringshage og kontorfellesskap, noen også siden før det. I tillegg til bedrifter og butikker rommer Landbrukshuset golfsimulator og flysimulator.

– Å ha kontor på Landbrukshuset for en liten bedrift som min betyr et fagfellesskap og en mulighet til gjensidig oppdragsutveksling, sier takstmann Nils Håvar Øyås.

Han flyttet fra heimekontor og har hatt kontor på Landbrukshuset i tre år. Vegg i vegg har han arkitekt Georg Øye som har vært på huset lenge og Ingeniør Inge Skogheim som er prosjektingeniør- og byggeleder og nylig har leid seg kontorplass. Ved at de har kontor i samme bygg får de et fag- og oppdragsfellesskap.

– Flere nyetablerte bedrifter burde kommet hit. Det er absolutt positivt, sier Øyås.

Takstmannen, ingeniøren og arkitekten er representativ for de fleste av bedriftene som leier plass på Landbrukshuset. De er enkeltmannsbedrifter eller bedrifter med færre enn seks ansatte. Regnskap, revisjon, avis, HMS, laboratorium, velværesenter, landbrukstjenester, integrering- og voksenopplæring spennet er stort. De store bedriftene på huset i antall ansatte er Kiwi med sine 12 og voksenopplæringa med sine 15. Resten er fra seks og nedover.

– Kjøle greit å ha kontor her. Et trivelig arbeidsmiljø, sier Eli Gulla i Indre Nordmøre Landbrukstenester.

Allskog stor

Med sine vel 20 millioner kroner i årlig omsetning er avløserlaget blant de største bedriftene omsetningsmessig. Bedriftene representert på Landbrukshuset omsetter for til sammen grovt regnet 500 millioner kroner i året. Størst omsetning representerer skogbruksselskapet Allskog med nær 300 millioner kroner i året. En tredel av omsetninga i Allskog kommer fra Møre og Romsdal og det meste av det igjen fra Surnadal. Allskog deler kontor med Allskogeide Transportselskapet Nord. Til sammen er de to mann. Transportselskapet administrerer transporten av det tømmeret Allskog feller i Møre og Romsdal. Tømmerbiler leies i det private markedet. Surnadal Transport er Transportselskapets største avtalepartner. Derigjennom tilfaller mye av omsetninga til Allskog i Møre og Romsdal det lokale transportselskapet Surnadal Transport. Allskog og Transportselskapet var av de første som flyttet inn i Landbrukshuset.

– Ved å ha kontor i Landbrukshuset nær andre landbruksrelaterte tjenester, er det lett for kundene å stikke innom, sier skogbruksleder Per Egil Rønning i Allskog.

Bringer kunder

Noe av tanken med Landbrukshuset ligger i navnet. Å samle landbruksrelaterte tjenester. Tine, Allskog, Indre Nordmøre Landbrukstenester og Felleskjøpet og Statera. Men andre bedrifter har også søkt seg til bygget og Landbrukshuset er det største kontorfellesskapet i Surnadal. Det sirkulerer hele tiden folk inn og ut av huset og skaper mersalg hos Kiwi, frisør og Felleskjøpet.

– Mange sekundærkunder kommer innom, og det er positivt for butikken, sier butikksjef Per Eidsli hos Felleskjøpet i Surnadal.

Betyr mye

Per Lyder Røv i Landbrukshuset AS sier Landbrukshuset betyr mye for Skei, leietakere og utleiere. At det er førti leietakere med stort og smått og enda noen ledige kontorceller er Røv fornøyd med.

- Landbrukshuset er et aktivum for Surnadal og ligger midt i knutepunktet på Skei, sier Røv.