Prosessen med å slå sammen Nesset, Molde og Midsund er kommet i gang for alvor. Britt Rakvåg Roald er fra 1. januar ansatt som leder for prosjektet nye Molde kommune. Hun har fått i oppgave å koordinere og tilpasse de tre kommunene til en. Det vil da bli en storkommune på 32.000 innbyggere.

Kommunene har skrevet intensjonsavtaler med hverandre og denne blir essensiell i Rakvåg Roalds arbeid.

- Interimstyret, som består av de tre rådmenn fra hver kommune, samt tre politikere fra hver kommune og tillitsvalgte, har sagt at det er tre områder det er viktig å komme i gang med nå, og det er demokratimodell, utredning av pensjonskasse, som ikke er det samme i de tre kommunene, og det å gjøre en vurdering med hensyn til interkommunalt samarbeid. Vi skal også innom flere andre områder.

Kontorsted tre steder

Rakvåg Roald kommer til å ha kontorsted i alle de tre kommunene.

På tirsdag 10. januar skal hun innover til Eidsvåg for første gang etter at hun begynte i stillingen, men hun har kjennskap til deler av Nesset kommune gjennom sitt arbeid som leder for ROR de siste fire åra, og har tidligere vært til stede i kommunestyremøter for å orientere om ROR-saker.

- Hvis politikere ønsker det vil jeg fremover være til stede i enkelte formannskap eller kommunestyremøter, i tillegg til å ha mine kontordager hvor jeg er tilgjengelig for folk, sier hun til Driva.

Vil ha innspill

Hun sier det ikke er helt avklart hvor mye hun skal være hvor, men at dette vil bli bestemt etter hvert. Prosjektet er ennå i startfasen. Planen er å ha faste kontordager i hver kommune. Dette vil det bli orientert om på den nye nettsiden til nye Molde kommune, som etter planen skal på plass nå i januar. Her blir det også lagt ut kontaktinformasjon.

- Nå skal vi jobbe med å få på plass en tidsplan, som innebærer hvilke tema vi skal jobbe med til ulike tider. Det er viktig at administrasjon, ansatte i kommune, politikere og innbyggere vet når vi jobber med hva, slik at de kan delta i diskusjonen og komme med innspill. Vi vil legge ut informasjon om den pågående prosessen på denne nettsiden.

Rakvåg Roald ønsker innspill velkommen.

- Som leder for ROR var det noe jeg satte pris på. Gode ideer kan komme fra hvor som helst, og disse ideene kan komme fram når vi begynner å jobbe med enkeltelement. Jeg er opptatt av at det skal være et engasjement rundt prosessen. Og ikke minst: hvis noen lurer på noe med hensyn til denne prosessen kan de spørre meg og de kan komme med sitt syn.

Gleder seg

Rakvåg Roald er foreløpig ansatt ut året 2017, med mulighet for forlengelse til 2020.

- Etter Stortingets vedtak i juni vil det bli en vurdering av hvordan prosessen videre skal organiseres. Dette blir besluttet i Fellesnemda som formelt oppnevnes med 5 politiske representanter fra hver av de tre kommunene etter Stortingsvedtaket om kommunestruktur i juni 2017.

Rakvåg Roald ser fram til det pågående arbeidet med å slå de tre kommunene sammen.

- Dette blir spennende og jeg gleder meg til arbeidet. Gleder meg også til å komme til Nesset tirsdag og høre hva som er viktig for dem.