LOs sommerpatrulje sjekker avtaler og arbeidsforhold