Får pålegg om å bedre rutiner for håndtering av vold og trusler mot ansatte