Klagar på vedtak: – Straffa står ikkje i forhold til ugjerninga