Eiendomsselskap er kjøpt og flyttet til denne adressen