– Det er nok lettere å bli hvis man enten finner en partner, eller at man finner jobb til begge

foto