Avskiltet bil, anmeldte sjåfør og besøkte skoler

foto