Økning i antall arbeidssøkere, men stor variasjon mellom kommunene

foto