Surnadaling i Israel: – Jeg forlater ikke familien min