Høyt press og lite kapasitet. Er bekymret for store utfordringer og ber om tiltak