Glatte veier og vanskelige kjøreforhold. Det fikk denne bilen merke

foto