Forsinket utenriksminister på plass – dette er timeplanen

foto