Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot de åtte soldatene