Ivrige fiskere ble premiert for både den største og minste fangsten