Kommunen har gjort nødvendige forberedelser for ekstremnedbør, og det er også viktig at alle innbyggere bidrar til å begrense skade og hendelser ved å følge de råd ulike myndigheter gir om reising, ferdsel utendørs og å sikre egne verdier.

Det skriver Sunndal kommune i ei pressemelding.

Kommunens beredskap

Tekniske tjenester har fokus på de kritiske stedene som av erfaring får problemer ved mye nedbør og flom. Flere tiltak og forbedringer er gjort siden forrige ekstremvær. Opdøl er et sårbart punkt, og selv etter forbedringer der settes det nå maskiner i beredskap på stedet og det er også kjørt på plass sandsekker som kan hentes og brukes ved behov.

Ellers er det flere veistrekninger som er utsatt ved mye nedbør, og entreprenørene er i beredskap dersom noe skulle oppstå.

Bebyggelsen på Snøva er ekstra utsatt nå etter jordras 10. juli, og følges opp av kommunen og andre instanser. Politiet vurderer fortløpende behovet for å evakuere gårdene i området.

Helse- og omsorgstjenesten har god oversikt over pasienter med hjemmehjelp og har planer og tiltak for å ivareta disse de neste dagene.

Unngå ferdsel i utsatte områder

Ved rødt farevarsel er det ventet alvorlige hendelser flere steder, med store skader på eiendom og infrastruktur. Svært mange kan bli berørt, både på egen eiendom eller der man oppholder seg. Det er venter at det mange steder blir redusert framkommelighet på vei.

Folk oppfordres derfor generelt til å holde seg mest mulig i ro, unngå ferdsel på utsatte veier, ved og rundt vannveier og bratte fjellsider og skråninger.

Sikre verdier og tenk egenberedskap

Er du forberedt på nedbør og flom? Kriseledelsen oppfordrer alle til å tenke egenberedskap og forebygging før vannet kommer. Du kan blant annet sikre gjenstander som ligger utsatt til, rense renner, avløp og sluk, og flytte gjenstander av verdi opp fra kjeller dersom det er fare for vann i huset.

For de som bor i utsatte områder kan investering i vannpumpe være en relativt rimelig forsikring mot vannskader.

Se mer informasjon på sikkerhverdag.no om egenberedskap og forberedelser til flom.

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert på værvarsel og informasjon om ekstremværet på varsom.no.

Følg med på kommunens hjemmeside eller lokalavisene for oppdatert informasjon fra kommunen og andre myndigheter.