Lover å holde trøkket oppe: – Vi må ha politisk styring