Lokale selskaper byr på kommunal tomt og vil bygge leilighetskompleks – se bildene

foto