– Eg er omsorgsfull og brennande opptatt av eigne interesser