Vil innføre forbodssone utafor munninga av lakseelv