Reaksjoner fra ukrainere i Sunndal på Wagnergruppens bevegelser i Russland

foto