Den totale dekningen for norske aviser går tilbake med to prosent i tredje kvartal 2023, sammenlignet med året før. Likevel øker tre av fire nettsteder i perioden, og lokalavisene kan vise til et svært godt kvartal.

Driva hadde i 3. kvartal daglig dekning på 10 331 lesere på alle plattformer. I andre kvartal hadde avisa 9997 daglige lesere.

– Driva er blant de fem titlene som i perioden har størst prosentvis fremgang og Driva øker den digitale persondekningen med nesten 2200 personer. Det er en vekst på 52,1 prosent på ett år, kommenterer Bente Håvimb i Mediebedriftenes Landsforening.

– Tett på

– Til sammenligning går lokalavisene samlet sett frem 6,5 prosent i perioden, mens riksavisene går tilbake. Muligheten til å følge med på det som skjer i nærområdet er den viktigste årsaken til at folk abonnerer på lokalaviser. Vi ser at Driva har en positiv utvikling gjennom hele 2023, noe som viser at Driva er tett på lokalsamfunnene avisa dekker.

Foreningen besøkte nylig kontorlokalene til avisa på Sunndalsøra.

– Morsomt, men ikke uventet for oss som ser på tallene hver dag. Vi vil være best på nyhetsformidling, og stadig flere finner nyhetene hos oss. Det er jeg selvsagt glad for, sier Tommy Fossum, redaktør og daglig leder i Driva.

Han er glad og stolt over hele gjengen som lager avisa på ulike plattformer.

– Vi er en liten gjeng som står på. Å lage ei god lokalavis er et lagarbeid, sier Fossum.

Mediebedriftenes Landsforening besøkte Driva nylig, der de ble møtt av redaktør og daglig leder Tommy Fossum (nummer to fra venstre). Bente Håvimb i Mediebedriftenes Landsforening til høyre på bildet. Foto: Julie-Kristin Scharff
Drivas trendgraf for nett og papiravis. Foto: Mediebedriftene

– Hva skyldes den sterke veksten?

– Den sterke veksten skyldes at vi har satt sammen et bra lag – og at vi er gode til å planlegge. Vi er en bra gjeng med fem faste ansatte inkludert redaktør og flere andre medarbeidere. Driva gir ut to papiraviser og har i høst gitt ut to podkastepisoder hver uke, samtidig som vi er på nett døgnet rundt, sier Fossum.

Driva sine digitale tall for PC, mobil, nettavis og e-avis. Foto: Mediebedriftene

Trafikkbildet hos norske nyhetsnettsteder er sammensatt i tredje kvartal 2023. Selv om markedet totalt sett har en tilbakegang, gjør lokalavisene det godt i perioden. Tredje kvartal var et hektisk og nyhetstungt kvartal for norske medier. Landet var preget av ekstremværet Hans, som i august slo inn over deler av Norden. I dekningen av dette spilte region- og lokalavisene en unik rolle.

– Våre lesere søker til oss når det skjer store hendelser i regionen. Det vises godt spesielt under ekstremvær – og nå sist under valgdekningen, da vi satte nye trafikkrekord på ett døgn, kommenterer Fossum.

Til sammen økte bruken av regionavisene med 7,2 prosent og lokalavisene med 6,5 prosent i tredje kvartal 2023, sammenlignet med året før. Det viser viktigheten av lokalt nærvær når krisene rammer og hele lokalsamfunn blir berørt. Muligheten til å følge med på det som skjer i nærområdet er den viktigste årsaken til at folk abonnerer på lokalaviser (MBL, Betaling for nyheter 2023). Samtidig som store deler av landet stod under vann, foregikk også valgkamp før kommunestyre- og fylkestingsvalget 11. september. I tredje kvartal kunne 119 av de 140 målte lokalavisene vise til vekst.

De riksdekkende avisene går samlet tilbake med 6,7 prosent i persontallene for tredje kvartal. Nyhetskonsumet i den norske befolkningen er likevel høyt sammenlignet med det internasjonale markedet. Norske nettaviser når daglig ut til 72 prosent av befolkningen, og totalt leser nær 8 av 10 nyheter fra norske redaktørstyrte aviser på papir eller nett daglig (Persontall Q2 2023, Kantar/Medietall.no). Mer enn 7 av 10 nordmenn synes det er viktig å være oppdatert på nyhetsbildet til enhver tid, og 86 prosent mener nyheter er viktig for et velfungerende samfunn. Samtidig sier nå over halvparten av den norske befolkningen at de er enige i at mediene i for liten grad vektlegger positive nyheter, og andelen som sier at det er vanskelig å finne frem til nyheter de interesserer seg for, har økt de siste fem årene (MBL, Betaling for nyheter 2023).