Eiendomsselskap har ikke levert årsregnskap - kan bli tvangsoppløst