Pågrepet etter trusler mot ekskjæreste og skadeverk