Inga trekker folk

foto
Det ble en kongelig åpning av Dalalåven, og sjøl om kongen var gestaltet av Johan Øiestad, ble det et høytidelig - om enn humoristisk - preg på åpningen.