Det er bare to år fram til den nye storkommunen Molde skal begynne å fungere. Som kjent skal storkommunen Molde styres av et kommunestyre med 59 medlemmer. Alle politikerne i Nesset er opptatt av at innbyggerne skal bli hørt når Nesset blir en del av storkommunen med over 32.000 innbyggere. Spørsmålet er: Hvordan kan lokaldemokratiet best fungere i den nye kommunen?

Hva skal utvalget gjøre?

Skal Nesset opprette et eget kommunedelsutvalg når Nesset går inn i Nye Molde kommune 1. januar 2020? I fall det blir kommunedelsutvalg; hva skal utvalget befatte seg med?

Verken Midsund eller Molde ønsker å ha egne kommunedelsutvalg. Nesset har mulighet til å opprette et kommunedelsutvalg, i første omgang som en prøveordning for fire år. Et kommunedelsutvalg skal ivareta og fremme utvikling av lokalmiljøet overfor de etablerte politiske organene, for eksempel formannskap og kommunestyre.

Må få reell innflytelse

I Nesset er meningene delte.

– Et kommunedelsutvalg er en måte å sikre at lokale områder ikke føler seg langt uti periferien, men får en reell påvirkning, mener Svein A. Roseth (KrF).

– Jeg ser ikke kommunedelsutvalg som noe lur måte å ivareta innbyggernes interesser på. Den største utfordringen vi har hatt i Nesset siden kommunesammenslåingen i 1964, har vært striden mellom indre deler av kommunen og ytre deler med Eidsvåg. Jeg frykter at hvis vi laget er kommunedelsutvalg, drar vi med oss disse stridighetene inn i den nye kommunen, sier Arild Svensli til Romsdals Budstikke.

– Vil et kommunedelsutvalg opprettholde gamle kommunegrenser?

– Jeg tror det. Nesset er en langstrakt kommune, og det er ikke gitt at folk på Gussiås, på Meisalstranda, i Eikesdal og på Sandnes i Vistdal har så veldig mye til felles. Vi trenger ikke et kommunedelsutvalg som en slags sjuende far i huset, sier Svensli.

Jan Ståle Alme (Innbyggerlista) mener at et kommunedelsutvalg må være representativt, slik at gamle stridigheter ikke føres videre.

Får beholde pengene

Nesset har fått løfte om å beholde pengene som står på ulike næringsfond, for eksempel penger og årlige inntekter som tilføres Mardølafondet. Blant politikerne i Nesset er holdningen at pengene Nesset i dag har på fond, skal brukes til næringsutvikling i Nesset også etter at storkommunen Molde er et faktum.

– Vil et kommunedelsutvalg for Nesset bli en skyggeregjering til det nye kommunestyret?

– Nei, ingen skyggeregjering, men vi må ha ei vaktbikkje over fonda Nesset har. Fonda skal komme Nesset til gode, mener Jan Rindli (Uavhengig).

Kommunepolitikerne diskuterte kommunedelsutvalg i mindre grupper u. Flere av gruppene mente at Nesset bør opprette et slikt utvalg, og at dette utvalget skal uttale seg i alle plansaker, i spørsmål som dreier seg om økonomiplan og budsjett og om endringer av struktur.

– Alle plansaker og høringer som gjelder dagens Nesset kommune, skal innom kommunedelsutvalget, sa Anders Torvik (Ap). Utvalget bør ha en sekretær, og sekretæren bør lønnes av Nye Molde kommune, la Torvik til.

Flere tok til orde for at det siste dagens kommunestyret skal gjøre før september 2019, er å velge medlemmer av et kommunedelsutvalg.