- Bøndene må ta ansvar - landbruksplasten må ut av elva