Mange oppgraderer boligen - men glemmer gjerne at det er penger å spare i ettertid