Allskog har arrangert kurs i skogbruk for kvinner og ungdom i regi av prosjektet Engasjert. 14 deltakere fra Møre og Romsdal var samlet i Rindal for å få innføring i skogbruk.

- Det faglige innholdet var interessant, spennende, inspirerende og givende sier prosjektkoordinator for Engasjert Møre og Romsdal, Bente Dyrnes Aarø.

Prosjektet ENGASJERT! er ALLSKOGs satsing på ungdom og kvinner. Det styres av prosjektleder Anne R Huitfeldt, og tilbyr motiverende kursing og nettverksbygging i alle fem fylkene i ALLSKOG.

- Dyktige instruktører fra Aktivt Skogbruk tok fagstoffet ned på et forståelig nivå, og samtidig med et glimt i øyet, sier Dyrnes Aarø