Rindal på NRK - en av 12 koronafrie kommuner i Norge