Får fritak fra politiske verv for å utvikle eget foretak