På et møte torsdag kveld ble medlemmene i JazzåTeatret informert om at styret har vedtatt å ta ansvaret for produksjonen av musikkspillet i 2014.

Den meldingen ble mottatt med stor glede og applaus fra de frammøtte medlemmene.

En forutsetning er at man kommer i mål med de prosessene som er i gang; inntektene må økes og kostnadene må kuttes. Samtidig forutsettes det at kvaliteten i stykket skal beholdes.

Signalene fra sponsorene er positive, og det er vilje å bidra på samme nivå som i fjor - noen øker også sine bidrag. På kostnadssida er regnskap fra tidligere år grundig gjennomgått på detaljnivå, og en har greid å finne poster som kan kuttes.

- Ja, styret går for dette, og ja, vi tror vi skal få det til. Vi har nå et budsjett i balanse med en god buffer, forklarer leder i teateret, Anne-Bente Skare.

Det skal opprettes et produksjonsselskap heleid av JazzåTeatret. Egenkapital til stiftelse av selskapet tas fra teaterets egen beholdning.

Det understrekes at målet er et liv også etter 2014 for musikkspillet.

- En redningsaksjon bare for 2014 er ikke interessant. Nå skal vi legge et fundament for framtida, understreker Skare.