Klart for den 12. marsjen mellom naboene over Trollheimen