– Offentlig veg er egentlig et være eller ikke være for å bo her, alternativet er fraflytting. Det sier ekteparet Elin Merete Hamnes Bøklep og Magnus Bøklep i Bøfjorden.

For i likhet med Kallsetvegen på nordsida av fjorden, er også en 2,2 kilometer lang strekning av Bøkleppvegen på sørsida i Bøfjorden blant de 19 vegstrekningene som foreslås nedlagt/privatisert i Surnadal kommune.

Den delen av Bøkleppvegen som foreslås nedlagt berører sju bolighus og flere hytter. Magnus Bøklep bor på heimgarden i enden av vegen; på Bøkleppen, sammen med kona Elin Merete og deres tre barn.

Paret ser mørkt på framtida her dersom kommunen fraskriver seg ansvaret for drift og vedlikehold av vegen. Overrasket over forslaget er de ikke, men de er likevel skuffet og fortvilet.

– Vanligvis er vi glade for alt vi får gratis, men akkurat vegen er vi ikke glade for å få, understreker Magnus.

Daglig ser de bevis på at pengemangel gir kommunen store utfordringer med vegvedlikehold og utbedringer.

– Men å løse dette med å kutte alt vedlikehold og legge ned enkelte veger for at de som står igjen skal få litt mer, det er en usolidarisk handling som vi mener kommunens overhoder burde holdt seg for gode til, mener paret, som ellers lurer på om kommunen kanskje har brukt nok penger til helt andre ting enn vegvedlikehold den siste tida.

Forskjellsbehandling

Bare det å favorisere noen av dem som bor langs en vegstrekning framfor andre som bor langs samme vegen mener de er grov forskjellsbehandling.

– Hvorfor skal de som bor på første delen av en veg ha bedre tilbud enn de som bor langs siste delen? undrer de.

Vegen er mye brukt, både til daglig persontrafikk av dem som bor her og allmenn ferdsel, men også av postbilen, krøttertransport, tømmertransport, renovasjon. – og ikke minst skolebussen. Dersom vegen blir privatisert er de også usikre på hvordan det blir med retten til skoleskyss.

– Barna har jo rett til skoleskyss, og de kan jo ikke gå innover til Bølandet hver dag, sier de.

De har ikke finregnet på hva en nedleggelse av vegen vil koste dem ekstra i kroner og øre, men har i alle fall konkludert med at dette blir altfor tøft over tid. Brøyting og grusing av vegen er en ting, noe helt annet er sånt som opprydding og utbedring etter flomskader og ras og liknende.

– Vi hadde helt sikkert klart å brøyte vegen en vinter eller to, men i tillegg kommer både grøfterens, høvling og grusing, og av og til skjer også slike ting som flom og ras. Og det går rett og slett ikke for et vanlig familiebudsjett, fastslår Magnus.

Populært utfartssted

De valgte å bosette seg her etter først å ha forhørt seg med kommunen om blant annet vegen, og etter som det var offentlig veg helt fram bygget de seg nytt hus i 2000. Nå bor de her sammen med sine tre barn, i tillegg til Magnus sine foreldre som bor i våningshuset på garden.

– Synes dette er et helt latterlig forslag, vi skal tross alt bo og leve her, sier Elin Merete. Hun påpeker også at vegen har betydelig allmenn interesse, da dette er et veldig populært utfartsområde året rundt, både av folk fra kommunen her og andre steder.

Her finnes flere turmål, blant annet i regi av «Turer i Bøfjorden», og det er her folk parkerer når de går på disse turene.

– Dette er utgangspunkt for mange ulike turer, blant annet Bølia, Trodalen og Flessen. Ofte er det mye folk nede ved naustet og fjorden her også, her har det vært både gudstjeneste, bryllup, dåp og ulike bedriftsarrangement, for å nevne noe, forteller Elin Merete.

– Det går ikke

I tillegg til at både Magnus og Elin Merete har andre jobber, forsøker de også å drive garden. Men de ser at det å overta ansvar og kostnader for drift og vedlikehold av vegen går ikke.

– Alternativet da blir fraflytting, noe som igjen vil føre til at området grør igjen. Vegen er et være eller ikke være for oss, fastslår de.

– Det er klart at kommunen sparer noen få kroner med å legge ned noen veger, men i det store regnestykket er vel spørsmålet hvordan politikerne vil at kommunen skal se ut til slutt, sier Magnus.

De velger å tro at konsekvensene for rådmannens forslag ikke er godt nok gjennomtenkt, og setter sin lit til at politikerne fortsatt mener det skal legges til rette for spredt bosetting og trygge veger for alle innbyggere, slik som sist vegen var foreslått nedlagt; i 2003.

– Håper de folkevalgte også denne gangen ser galskapen i dette, og ikke tillater en nedlegging av Bøkleppvegen, sier de.

Paret har tatt for seg punkt for punkt i rådmannens forslag og sendt inn høringsuttale i saka, som senere skal behandles i kommunestyret.