Det er inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrift Energi og NITO, Tekna, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund.

Det er streik på Energiavtale I med EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Som en konsekvens av dette gikk 230 arbeidstakere i 16 energiselskaper ut i streik fra arbeidsdagens start 23. september. Ingen selskaper i Driva-distriktet ble berørt i første omgang. Men det er varslet opptrapping av streiken fra uke 39, noe som vil berøre ytterligere 14 energiselskaper.

EL og IT Forbundet og Fagforbundet har i den forbindelse varslet plassfratredelse i Svorka. Dersom konflikten ikke løses vil ansatte som er organisert EL og IT Forbundet og Fagforbundet i Svorka gå ut i streik fra kl. 07.00 fredag 30. september.

Dette vil medføre at Svorka har redusert tilgjengelighet og begrensede tjenester i den perioden streiken varer, melder selskapet i en pressemelding.

Plassfratredelsen vil i hovedsak medføre strekt redusert kapasitet i nettavdelingen.

Tilgjengelig kapasitet vil prioritere feilretting i nettet for å unngå fare for liv og helse.

Daglig drift utgår, men overordnet vakt vil gå som normalt. Feil i strømnettet meldes tlf. 924 200 50.

Det må påregnes noe mer ventetid enn normalt ved henvendelse til Svorka så lenge streiken varer.

Ledelsen har jobbet med forberedelser til streik, sammen med de tillitsvalgte. I en pressemelding skriver bedriften at det viktige har vært å:

• Utarbeide plan for å sikre driften

• Søke dispensasjoner for nøkkelpersonell

• Opprettholde beredskapsavtale på nett

- Alle parter har jobbet for å komme til enighet om et tariffoppgjør, og beklager at meklingen har endt i brudd. Dagens samfunn er svært sårbart dersom strømmen forsvinner. Ved driftsforstyrrelser i strømnettet vil energiselskapene gjøre sitt ytterste for å begrense virkningene for kundene.

KS Bedrift Energi sine berørte medlemsbedrifter har informert lokale myndigheter om situasjonen og følger den tett med tanke på hendelser som kan true liv og helse, skriver selskapet i pressemeldingen.

Bakgrunnen for konflikten

KS Bedrift sitt hovedbudskap:

«Arbeidsmiljølovens bestemmelser for avspasering av beredskapsvakt ble endret i 2015. KS Bedrift har i sine tariffavtaler alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel for avspasering og ser derfor ingen grunn til å endre dette prinsippet. Lokalt kan bedriftene inngå avtaler som avviker fra hovedregelen. Oppnås ikke enighet lokalt kan saken bringes inn for Arbeidstilsynet for avgjørelse.

Kompensasjon for vakt utenom arbeidstid

Økonomisk kompensasjon for vakt utenom arbeidstid betales med minst 2 300,- kr per vaktuke. Ved uttrykning betales overtid etter faktisk medgått tid. Gjennomsnittlig utrykning er ca. 1 gang i uken. I tillegg gir dagens hovedregel i Arbeidsmiljøloven 2,5 dagers avspasering. Tidligere var det 3,5 dager. Det er denne ene dagen fagforeningene vil ha avtalefestet i en tariffavtale. KS Bedrift står fast på prinsippet om at det fortsatt skal være arbeidsmiljøloven som skal gjelde.”