- Et skritt i riktig retning, men savner tydelig hensyn til natur og miljø