– Det må gjøres vurderinger av alle avtalene og innholdet i prosjektene