Legger frem planer for ny bru. Målet er realisering «så fort som mulig»