Åtte nye bedrifter og tiltak i landbruket- dette ble næringsfondet brukt til i 2022