Dette sier kommunalsjefen om kravet fra småbarnsfamiliene