- Det vart finare enn kva eg hadde håpa på

foto
Sjå sola: Utsikten frå balkongen til ei av leiligheitene er magisk. Bygget ligg i eit solrikt område. Foto: K-Lervik AS