Den nyslåtte pensjonisten har byttet ut penn med pensel

foto
ligger i hodet: – Nå ja, kapasiteten ligger i hodet på denne karen, sier Magne Lillegård, med litt humring i etterkant. Foto: Nanna Ranes