Mange av planene i næringspark henger på en avgjørelse. Dette er status i næringspark